RESERVATION BINDING RULES OF INTERNAL PROCEDURES

Booking procedure

 • The guaranteed reservation can be made by paying an advance payment of 30-50% of the full price according to the mutual agreement or the recieved invoice for the entire period of stay .

 • The reservation is valid from the moment of receipt of the deposit.

 • Guests must present a valid ID (passport or ID card) to check in.

 • In case the deposit is not made within the specified period, the right to cancel the temporary reservation is reserved.

 • In case the guest does not arrive at the reserved time, the reservation fee is not returned.

 • By making a guaranteed reservation and starting to use the provided service, guests agree to familiarize themselves with these rules and to comply with them in full.

 • Settlements on the place in cash only, to be made in full amount before the start of using the service.

 • A security deposit of 100 EUR is returned upon check-out.

 • The hidden losses are binding to the recipients of the services until the start time of the next reservation, payable after the attached photofixation and invoice. 

Price

 • The price of the service includes: parking, recreation and accommodation facilities, use of kitchen, use of picnic and fire place.

Arrival / Departure

 • Check-in 17:00-22:00, check-out until 12:00.

 • Early arrival / late deaparture are possible by prior arrangement (additional costs).

 • The vehicle must be parked in the designated parking area. The parking lot is not guarded. Parking of vehicle in the green zone is prohibited.

 • Visitors support time 7:00-22:00.

Terms of staying

 • Rezervēšanas un nomas tiesības personām no 18 gadu vecuma.

 • Viesu mājā un katrā guļamistabā atļauts nakšņot rezervācijā norādītais personu skaits atbilstoši paredzēto gultasvietu skaitam.

 • Iekštelpās aizliegts uzturēties ar ielas apaviem, tos novieto tam paredzētajā vietā pie ieejas ārdurvīm.

 • No plkst. 23:00 līdz 7:00 ir jāievēro klusā stunda, kad trokšņot teritorijā (atskaņot skaļu mūziku, darbināt transporta līdzekļus, skaļi uzvesties utt.) ir aizliegts, respektējot sabiedrisko kārtību un cilvēku tiesības uz naktsmieru.

 • Papildus pakalpojumi ārpus administrācijas darba laika ir pieejami par papildus samaksu iepriekš saskaņojot.

 • Par sveču lietošanu vienoties ar administrāciju individuāli.

 • Ēdiena gatavošana paredzēta virtuvē, ugunskura un piknika vietās.

 • Viesiem apreibinošo vielu reibumā var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana bez rezervācijas maksas atgriešanas.

 • Apkuri un silto ūdeni automātiskā režīmā nodrošina granulu apkures katls, aizliegts to vērt vaļā, veikt regulēšanas vai darbības iestatījumu maiņu.

Bērni

 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem var uzturēties tikai vecāku uzraudzībā.

 • Par bērnu drošību un pieskatīšanu ir atbildīgi vecāki.

 • Bērnus aizliegts atstāt bez uzraudzības.

Mājdzīvnieki

 • Viesu nams ir draudzīga vieta četrkājainajiem mīluļiem, kas nav agresīvi un tiek uzturēti atbilstoši normatīvajiem noteikumiem.

 • Obligāti jāinformē par līdzpaņemtajiem mājdzīvniekiem un jāsaskaņo to uzturēšanos ar administrāciju.

 • Saimnieku pienākums ir savākt aiz sava mājdzīvnieka izkārnījumus, pieskatīt to kā iekštelpās, tā arī āra teritorijā.

 • Mājdzīvniekus aizliegts laist brīvi skriet pa teritoriju bez pavadas.

 • Pirms ienākšanas iekštelpās, mājdzīvniekam jānotīra ķepas.

 • Uzturoties iekštelpās, izmantot paredzēto mājdzīvnieku guļvietu vai mājdzīvniekam uzturoties dīvānā/gultā, obligāti uzklāt tam paredzēto pledu (netiek nodrošināts).

Grils

 • Grilu atļauts izmantot tikai tam paredzētajā vietā, aizliegts to pārvietot vai novietot uz terases).

 • Lietošanas laikā neatstāt grilu bez uzraudzības, īpaši ja tuvumā atrodas bērni vai mājdzīvnieki.

Kamīns

 • Kamīnu iekurina tikai personāls.

Smēķēšana

 • Aizliegts smēķēt iekštelpās un traucēt pārējiem viesiem.

 • Drīkst smēķēt uz terases un āra teritorijā.

 • Izsmēķus atļauts izmest tikai tam speciāli paredzētajās urnās vai pelnutraukos, kas izvietoti viesu nama ārpusē.

 • Par izsmēķu nomešanu zemē vai smēķēšanu telpās tiek piemērots naudas sods 100 EUR apmērā.

Atkritumi

 • Atkritumus atļauts mest tikai tam speciāli paredzētajās atkritumu urnās, veicot atkritumu šķirošanu.

 • Par atkritumu nomešanu zemē vai tiem neparedzētā vietā tiek piemērots naudas sods 100 EUR apmērā.

AIZLIEGTS

 • Ienest un glabāt iekštelpās ugunsnedrošus materiālus un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu.

 • Lietot narkotiskās un psihotropās vielas.

 • Kurināt ugunskurus tam neparedzētās vietās.

 • Zāģēt, cirst, lauzt vai kā citādi bojāt kokus un augus, teritorijas apstādījumus.

 • Bojāt viesu nam inventāru un telpas.

 • No iekštelpām kategoriski aizliegts iznest mēbeles, inventāru un nepiederošas mantas.

 • Traucēt sabiedrisko kārtību.

Informācijai

 • Ciemiņi un viesi personīgi ir atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem personas veselībai vai mantai, kas radušies šīs personas nolaidīgas rīcības rezultātā.

 • Katrs apmeklētājs ir atbildīgs par savu personisko mantu, transportlīdzekļa uzraudzību un drošību.

 • Īslaicīgi atstājot viesu nama telpas, telpas tiek aizslēgtas un atslēga glabāta pie sevis. Sods par atslēgas nozaudēšanu 50 EUR.

 • Neievērojot iekšējās kārtības saistošos noteikumus ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, atceļot rezervāciju. Rezervācijas maksa netiek atgriezta.

 • Personīgai drošībai viesu nama teritorijā drīkst tikt veikta videonovērošana.

 • Ja Jūsu uzturēšanās laikā ir radušies bojājumi, lūdza par to informēt personālu. Par bojājumiem viesa vainas dēļ tiek piemērota soda nauda atkarībā no zaudējumu apmēra segšanas faktiskajām izmaksām.

Dīķis

 • Dīķa dziļums 2,5-3,0 m.

 • Bērni atrasties dīķa tuvumā vai peldēties drīkst tikai pieaugušo uzraudzībā.

 • Par bērnu drošību un veselību ir atbildīgi bērnu vecāki.

 • Makšķerēšana un noķertais loms ir bezmaksas.

 • Sastopamās zivis – līņi, karpas, karūsas, baltie amūri.

 • Nav labiekārtota kā paredzētā peldvieta, izmantošana pieļaujama ar personīgo atbildību.

Kubla izmantošana

 • Izmantošanas ilgums līdz 6 h.

 • Bērni līdz 18 gadu vecumam lieto kublu tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas pilnu atbildību par bērnu drošību un veselību.

 • Aizliegts atstāt bērnus bez uzraudzības.

 • Ūdens tiek ņemts no teritorijā esošā dziļurbuma.

 • Atkarībā no āra gaisa temperatūras kubla kurināšana ūdens uzsildīšanai prasa 2-3 h.

 • Ierodoties norunātajā laikā, kubls tiek jau iekurināts, pēc vajadzības temperatūras uzturēšanai periodiski jāpiemet papildus kurināmais (malka vai kokskaidu briketes) no tam paredzētās novietnes.

 • Ieteicamā ūdens temperatūra kublā 37º-39ºC.

 • Kubla vāku noņem 2 personas, iepriekš atverot stiprinājumus, un uzliek atpakaļ pēc kubla izmantošanas.

 • Uz kubla vāka aizliegts kāpt, novietot mantas.

 • Aizliegts ūdenim pievienot jebkādus kosmētiskos līdzekļus.

 • Kategoriski aizliegts piesārņot kublu.

 • Periodiski ieteicams pēc vajadzības apmaisīt ūdeni, lai apmaisītu aukstā un karstā ūdens kārtas.

 • Pirms kubla lietošanas ieteicams izmantot dušu.

Pirts izmantošana

 • Izmantošanas ilgums līdz 4h.

 • Bērni līdz 18 gadu vecumam apmeklē pirti tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas pilnu atbildību par bērnu drošību un veselību.

 • Aizliegts atstāt bērnus bez uzraudzības.

 • Pirts iekurināšu veic tikai viesu nama personāls.

 • Karsētavā aizliegts lietot stikla traukus.

 • Pirts telpās aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskās, narkotiskās vai psihotropās vielas.

 • Ieteicamā karsēšanās temperatūra pirtī 70º-80ºC, kas tiek sasniegta 1-2h laikā.

 • Atļauts liet uz pirts krāsniņas akmeņiem tikai tīru siltu ūdeni.

 • Aizliegts liet uz pirts akmeņiem alu vai aromātiskās eļļas, šķīdumus, sods 100 EUR par noteikuma neievērošanu.

 • Pārvietoties pirts telpā un karsētavā lēni un bez steigas.